Đây là logo chính thức của page Tony Buổi Sáng (duy nhất). Và cũng là nơi hàng n…


Đây là logo chính thức của page Tony Buổi Sáng (duy nhất). Và cũng là nơi hàng ngày nhận các thông tin rất thú vị từ khắp nơi gửi về để biên tập chia sẻ lại cho mọi người. Ví dụ những cơ hội học bổng, những cơ hội làm thực tập sinh ở nước ngoài, những chương trình working holiday (kỳ nghỉ lấy sức lao động ra trả chi phí), các tấm gương khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng, những bài học hay về nhân cách sống và làm người,….

Mong các bạn tiếp tục đóng góp, có gì hay gửi về email để team xử lý và giúp các bạn khác có cơ hội nhé.

Thân ái
Page TnBS.

Xem bài viết gốc tại FB Tony Buổi Sáng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *