Phát hiện vi khuẩn Samonella spp. trong mẫu cánh gà chiên, vi khuẩn Bacillus ce…


🛑 Phát hiện vi khuẩn Samonella spp. trong mẫu cánh gà chiên, vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm.

Chủng Bacillus cereus trong 2 mẫu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu.

🛑 Đồng thời, phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên.


Mời xem chi tiết văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ việc tại trường Ischool Nha Trang trong các ảnh dưới đây.


Xem bài viết gốc tại FB Tony Buổi Sáng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *